Je karakter: wat is dat?
Onderwerp: Je karakter: wat is dat?
Verzenddatum: 2009-01-14 14:55:48
Mail nr #: 8
Inhoud:
1

Hallo [NAME],

Het jaar 2009 start ik met een nieuwe inhoud van de nieuwsbrief. De paragraaf en het maandelijkse artikel Wist-je-dit-al-van-het-Enneagram? blijft bestaan. Deze maand geef ik je mijn visie op het fenomeen karakter. De komende maanden zal ik steeds opnieuw een karaktertrek volgens mijn visie en vanuit het Enneagram belichten.

De tweede paragraaf is nieuw. Deze zal heten: Wat-kan-ik-voor-je-betekenen? Hierin ga ik voorbeelden geven van waar ik je met de individuele coachmethodiek Enneagram Integratie Kunde mee kan begeleiden.

Verder kan ik je vertellen dat zich ondertussen vier mensen voor de lezing van 20 januari in Naaldwijk hebben aangemeld. We gaan dus weer van start! Er zijn echter nog plaatsen beschikbaar. Als je dus nog wilt komen, of mensen in je omgeving kent die mogelijk geïnteresseerd zijn, laat het dan weten. De inschrijving vooraf is verplicht (zodat ik weet op hoeveel mensen ik kan rekenen).

Wist-je-dit-al-van-het-enneagram?
Het Enneagram is een model van beperkingen, wat inhoud dat gedrag en pijnlijke emoties, waardoor je vastloopt, worden belicht. Het Enneagram is ook een model dat je naar je karakter, die bestaat uit een verzameling karaktereigenschappen, laat kijken. Een karaktereigenschap op zichzelf is niet goed of fout. Het is de manier waarop je hem inzet en gebruikt, die de karaktereigenschap een bepaalde waarde meegeeft. In mijn visie kan een karaktereigenschap zich ontwikkelen, waardoor een karaktereigenschap als heel benauwend kan worden ervaren tot een toppunt van verlichting en verschillende stadia ertussen in. In het artikel onderaan de nieuwsbrief licht ik het fenomeen karakter, vanuit mijn visie en vanuit het enneagram bezien, nader toe. Lees meer.

Wat-kan-ik-voor-je-betekenen?
Laatst kwam er iemand bij me die al veel emoties en dergelijke had opgeruimd via familie-opstellingen. Wat ze miste was echter haar persoonlijke stuk. Emoties en beperkende overtuigingen die haar persoonlijk dwars zaten, die haar ervan weerhielden uit te vinden wat ze nu eigenlijk in haar leven wilde. Het bedrijf waar ze werkte stond op het punt te gaan fuseren en het andere bedrijf was haar oude werkgever. Ze wilde weg.

Door de verschillende enneatypes, waarin ze verstrikt was geraakt, uit te testen werd haar duidelijk waarom ze een aantal verschillende kanten in zichzelf voelde. Ook zijn we er samen achtergekomen waarom haar reactie was: ik wil weg. Dat had met haar vroegere gezinssituatie te maken.

We zijn samen nog bezig met het coachtraject. Ze heeft nu al belangrijke stukken ontdekt die haar weg blokkeerde, waardoor ze geen vrij zicht had op hoe ze dingen aan moest pakken, hoe ze haar weg kon vervolgen.
Over een paar weken zien we elkaar weer en hoor ik van haar hoe ze die ruimte heeft kunnen benutten. Hoe haar dat is vergaan. Dan wordt vanzelf duidelijk of er nog andere zaken zijn die dan naar voren treden en gaan we daar weer mee aan de slag.

Neem gerust contact op als ook jij begeleiding en ondersteuning kunt gebruiken. Het blijft te allen tijde jouw pad, maar soms kan het helpen als er iemand een stukje van de weg met je meeloopt en meekijkt naar die zaken die je groei belemmeren.

Je kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een intake gesprek. Aan het einde van het intake gesprek is het ook mogelijk, tegen een vergoeding van € 25,00, je enneatype te laten uittesten.

Data lezingen en workshops
Wil je het Enneagram optimaal leren gebruiken, er alles uithalen wat erin zit, dan kan ik je van harte de lezing en de workshop Basiskennis Enneagram aanbevelen. Het is levendiger en boeiender dan een boek ooit kan zijn.

- De lezing ‘De dynamiek van het Enneagram’ is er weer op 20 januari in
Naaldwijk. Toegang € 10,00.
Geef je wel van te voren op.

-
De workshop Basiskennis Enneagram is er op 5 dinsdagavonden, 3, 10 en 24
februari en 3 en 17 maart en kost € 145,00. Ook de workshopvindt in
Naaldwijk plaats.

- De workshop Ontdek je opgeruimde Zelf’ start weer op 28 maart.
Vervolgdata zijn 18 april en 16 mei.
Ben je chaotisch, ongeorganiseerd en is het een puinhoop bij je thuis of op je
werk? Helpen de goedbedoelde tips van anderen niet? Dan is dit de cursus
voor jou.
De kosten van deze cursus bedragen voor jou als nieuwsbrieflid van
Within Reach € 375,00 in plaats van € 425,00.

Meer informatie, zoals adressen van locaties, tijden, prijs en wijze van inschrijving kun je vinden op mijn website en op de website van www.ontdekjeopgeruimdezelf.nl. Je kunt me natuurlijk ook bellen of mailen.

Dit is het weer voor deze maand. Heb je vragen of opmerkingen? Ben je ergens door geraakt? Of wil je iets met mij of met andere nieuwsbrieflezers delen? Dan weet je hoe je me kunt bereiken.

Hartelijke groeten,

Sonja Buijs
Within Reach
tel: 015-2158595
e-mail: info@within-reach.nl
website: www.within-reach.nl
weblog: binnenbereik.web-log.nl

ARTIKEL

Kan je karakter veranderen?
Je kunt je afvragen of je karakter kan veranderen. Er zijn mensen die zeggen 'ja, dat kan' en er zijn mensen die zeggen 'nee, dat kan niet'. In principe ga ik meegaan met de laatste groep. Dat klinkt misschien raar om te horen van een coach, die toch bezig is met veranderingstrajecten. Maar ik zal je mijn idee toelichten.

Neem bijvoorbeeld de karaktertrek liefdevol zijn. Je kunt bijzonder liefdevol voor jezelf zijn. Je kunt bijzonder liefdevol voor de ander zijn. Het kan zijn dat je wel liefdevol naar jezelf bent, maar niet naar de ander. Of juist andersom. Heel liefdevol en zorgzaam naar de ander, jezelf nogal vergetend. Ook kennen we de variant dat iemand bijzonder liefdevol naar zichzelf is en kost wat het kost zal zorgen dat hij krijgt wat hij wil hebben. Meestal noemen we dat laatste egoisme. Zo kun je naar mijn idee verschillende stadia van ontwikkeling onderkennen die allemaal te maken hebben met onze zoektocht naar wat ‘liefdevol zijn’ is. De karaktertrek liefdevol zijn als zodanig, de ultieme karaktertrek waar we naartoe groeien, blijft echter gelijk. En ook al ben je in een andere fase van onderzoeking van deze karaktertrek, je hebt hem toch en hij zal je ook nooit verlaten. Een karaktertrek zie ik op deze manier als een eigenschap in ontwikkeling.

Je karakter en het enneagram
Het Enneagram is één en al uitleg en toelichting van karaktertrekken in ontwikkeling. Voor de overzichtelijkheid zijn de karaktertrekken in het enneagram model in negen Enneatypes verdeeld. We hebben echter al deze karaktereigenschappen in ons. Bij de één ligt het accent wat meer hier, bij de ander wat meer daar. Oftewel de één opereert wat meer vanuit het ene Enneatype, de ander vanuit het andere enneatype. Vanuit mijn visie geeft dat enkel een aanduiding over de karaktertrekken die in dit leven bij jou wat meer in het centrum van de aandacht staan, die je in dit leven mag onderzoeken, bijschaven en ontwikkelen.

Daarbij kan het zijn dat je enorm vastloopt in een karaktertrek, een Enneatype, of dat je een karaktertrek zodanig ontwikkelt, dat het je brengt richting 'verlichting', zoals ze dat in het Oosten uitdrukken.
Het Enneagram is een model van beperkingen, wat inhoudt dat als we vertellen over de Enneatypes, we in eerste instantie vertellen hoe je kunt vastlopen, hoe dat voelt, hoe je denkpatroon dan is, wat je dan doet of juist niet. Het Enneagram nodigt uit om uit deze beperking te stappen en jezelf, je gevoelsstaat, je denken en je handelen te verruimen.

Het ontwikkelen van je karakter
Het Enneagram kent per enneatype negen lagen van ontwikkeling. Deze negen lagen zijn onder te verdelen in drie groepen van drie, te weten het gezonde niveau, het gemiddelde niveau en het ongezonde niveau.
Gemiddeld genomen zitten we met zijn alle in het gemiddelde niveau. Lopen we echt helemaal vast in ons leven dan kan het zijn dat we naar een ongezond niveau afzakken. Daar heeft ons zelfbeschermingsmechanisme overigens heel wat vangnetten voor, voordat dat gebeurt. Die vangnetten worden automatisch ingeschakeld. Daar hoeven we geen bewuste kennis van te bezitten om het toe te kunnen passen. Het is net als de reflex als je struikelt en je je hand uitsteekt om je val te breken. Dat gaat automatisch.

Voor de ontwikkeling en verruiming van je karakter is dat een ander verhaal. Daar is een bewuste keuze voor nodig. Bewuste aandacht en waarneming van jezelf om tot groei te komen. Naarmate we daarin meer en meer bewust worden zullen we steeds vaker vanuit de gezonde niveaus van ons Enneatype kunnen (re)ageren en functioneren. En vanuit deze gezonde niveaus is het ook mogelijk andere karaktertrekken van andere Enneatypes 'wakker te maken'.

Wakker maken van al je karaktereigenschappen, al de aspecten in jezelf
Ik noem het hier bewust 'wakker maken', want al de karaktereigenschappen die er bestaan zijn latent in je aanwezig.
Het groeiproces, het verruimen van jezelf, je gevoelsstaat, je denken en handelen is niets anders dan het wakker maken van wat al latent in je aanwezig is.

Dat zien we ook in de natuur terug. De zaadjes (de latent aanwezige plantjes) stoppen we in de aarde. De donkere aarde, samen met de juiste voeding, water en andere randvoorwaarden, maken de ontkieming, de groei en verruiming mogelijk. Totdat het plantje het licht ziet, groeit en steeds meer verruimt (hier letterlijk ruimte inneemt naarmate hij groter wordt).

Zelf doen we niets anders. 's Nachts, in het donker, verwerken we wat we overdag meegemaakt hebben in onze dromen. Hierdoor zijn we weer vrij om overdag weer nieuwe ervaringen op te doen, die bij kunnen dragen aan onze groei en ontwikkeling. Doordat de natuur zijn schermerlicht in de ochtenduren over ons heen laat gaan worden we weer wakker: de overgang van donker naar licht, van onbewust zijn naar dagbewust zijn.

Met het Enneagram verlichten we zowel ons onbewuste gedrag (de beperkingen) als het bewuste gedrag (de verruimende aspecten van onszelf). Beide mogen er zijn en belicht worden en ons tot groei stimuleren.
Wanneer de natuurlijke verwerking van indrukken en emoties die we overdag ervaren hebben ’s nachts niet optimaal verloopt, kan het zijn dat ons groeiproces overdag (de nieuwe ervaringen die we opdoen) verstoord raakt.

In de kinesiologie zijn technieken ontwikkeld die we kunnen inzetten om die verwerking alsnog te laten plaatsvinden, waardoor je weer meer terug kunt gaan naar je natuurlijke staat van groei. In de Enneagram Integratie Kunde, de individuele coachmethodiek die bij Within Reach aangeboden wordt, werken we met een combinatie van deze kinesiologische technieken en het Enneagram.

 

Om je gegevens te wijzigen of je uit te schrijven klik op de onderstaande links:

 

1

Laatste nieuws

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief:
Enneagram


Ontvang HTML?


Bekijk archief